dr Anna Andrzejewska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej


Kontakt

E-mail: aandrzejewska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego; patologie społeczne w przestrzeni cyfrowej; cyberprzestępstwa; technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu i wspomaganiu rozwoju uczniów; rola najnowszych technologii w doskonaleniu kwalifikacji i kompetencji pedagogów; wyzwania mediów dla środowiska opiekuńczo- wychowawczego; tendencje rozwojowe najnowszych mediów cyfrowych.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Przebieg kariery naukowej:

  2011: doktor nauk humanistycznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

   

  Zainteresowania naukowe:

  szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego; patologie społeczne w przestrzeni cyfrowej; cyberprzestępstwa; technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu i wspomaganiu rozwoju uczniów; rola  najnowszych technologii w doskonaleniu kwalifikacji i kompetencji pedagogów; wyzwania mediów dla środowiska opiekuńczo- wychowawczego;  tendencje rozwojowe najnowszych mediów cyfrowych.

   

  Autorka ok. 150 artykułów naukowych  i popularnonaukowych, projektów badawczych. Uczestniczka staży naukowych. Recenzentka książek autorskich i artykułów naukowych.  Współtwórczyni nowych zawodów wprowadzonych do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności z obszaru mediów cyfrowych. Realizatorka ok. 70 etiud filmowych w ramach specjalności Edukacja Medialna w APS. Promotor pomocniczy w rozprawach doktorskich. Aktywna organizatorka i uczestniczka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Popularyzatorka problematyki dotyczącej zagrożeń cyberprzestrzeni i światów wirtualnych w środowiskach naukowych i oświatowo-wychowawczych. Ponadto członki wielu organów eksperckich. Wyróżniona wieloma nagrodami za działalność naukowo-dydaktyczną.

   

   

fotografia osoby Anna Andrzejewska