dr hab. Andrzej Giryński, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: girynski[at]aps.edu.pl

Telefon: 589-36-00 wew. 3530


Główne obszary badawcze

 • wybrane aspekty egzystencji i funkcjonowania interpersonalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, przejawy i uwarunkowania psychosocjopedagogiczne procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:  

  Habilitacja: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

  Doktorat: nauki  humanistyczne, Wydział Psychologii i Pedagogiki ,Uniwersytet Warszawski

  Magisterium: Wydział Psychologii i  Pedagogiki ,Uniwersytet Warszawski

   

  Najważniejsze publikacje:

  Giryński, A. (1989).  Zachowania prospołeczne młodzieży lekko upośledzonej umysłowo. Przejawy - uwarunkowania – kształtowanie.  Warszawa: WSPS

  Giryński, A. (1989). Funkcjonowanie młodzieży upośledzonej umysłowo w rolach społecznych, Warszawa: WSPS.

  Giryński, A. (1996). Świat wartości młodzieży lekko upośledzonej umysłowo. Białystok: Trans Humana.

   

  Projekty badawcze:

  Współautor badań w ramach resortowego programu badawczego(RPBP III, Ministerstwo Edukacji).

  Efekt końcowy - Opracowanie raportu pt. Integracja społeczna osób  z niepełnosprawnością intelektualną w świetle ujawnianych nastawień środowiska społecznego.

  Współautor badań w Ramach Centralnego Programu  Badań Podstawowych. Efekt końcowy - Opracowanie raportu pt. Preferowane wartości społeczno-moralne przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim.

   

  Pełnione funkcje:

  Członkostwo w Komisji ds. Przewodów Doktorskich w APS;

  Uczestnik Komisji ds. Przewodów  Habilitacyjnych APS;

  Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych WSPS, APS;

  Członek Rady Wydziałowej Kwartalnika „Auxilium Socjale”;

  Redaktor tematyczny Działu „Pedagogika Specjalna” dwumiesięcznika „Szkoła Specjalna”;

   

element dekoracyjny - ikona sylwetki