mgr Aleksandra Karwowska

Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej


Kontakt

E-mail: ajakobiak[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3317


Główne obszary badawcze

  • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z ASD, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z korowymi zaburzeniami mowy, wczesna interwencja logopedyczna

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Logopeda, pedagog specjalny, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej.

    2011: ukończone Podyplomowe Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

    2010: ukończone pięcioletnie studia logopedyczne na kierunku pedagogika specjalna, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

    Od 2012 roku nauczyciel naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

    Łączy pracę naukową z praktyką terapeutyczną. Współpracuje w charakterze logopedy z ośrodkami terapeutycznymi oraz fundacjami.

fotografia osoby Aleksandra Karwowska