Ewaluacja 2022

Ewaluacja 2022

Akty prawne i inne dokumenty

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce link do pliku
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej link do pliku
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej link do pliku
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych link do pliku
Przewodnik Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej link do pliku
Klasyfikacja działalności naukowej zgodna z Ustawą 2.0 link do pliku
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe link do pliku

 

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

link do pliku

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

link do pliku

Scalony wykaz czasopism i materiałów z konferencji naukowych

link do pliku

 

Baza Wiedzy

UWAGA Od 1 stycznia 2020 roku pracownicy Biblioteki będą wprowadzać do Bazy Wiedzy APS dane o publikacjach.

Więcej informacji w komunikacie dotyczącym wprowadzania dorobku podlegającego ewaluacji do Bazy APS link do pliku.