Seminarium

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej ma przyjemność zaprosić
PRACOWNICZKI I PRACOWNIKÓW APS

do złożenia propozycji Seminarium doskonalącego dotyczącego: aktywizującej metody dydaktycznej lub tutorskiej, nowatorskich rozwiązań w różnych aspektach pracy z uczącą się grupą studencką, metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz kreacji nowych możliwości rozwoju siebie, czy radzenia sobie ze stresem.

Informacje: 

Realizacja seminariów będzie miała miejsce na przełomie maja i czerwca 2023. O wyborze seminarium zadecydują większością głosów Uczestnicy/czki programów Peer Learningu i Peer Tutoringu.

Wymagania wobec oferty: 

  • przesłanie programu seminarium (tytuł, cele seminarium, opis działań do 1000 znaków, dane wykonawcy/ów) do 30 grudnia 2022 na adres e-mail: mziomkowska@aps.edu.pl z tytułem wiadomości: Seminarium CDD; 
  • warsztatowa, aktywizująca forma prowadzenia; 
  • przeprowadzenie seminarium; 
  • seminarium ma trwać 3 h akademickie dla jednej grupy 12-16 osobowej; 
  • prowadzącym seminarium może być pracownik/-czka APS (seminarium może być prowadzone przez dwie osoby). 

Wynagrodzenie: 

Za przygotowanie programu oraz przeprowadzenie seminarium autor/-ka/rzy otrzyma gratyfikację 1500 brutto brutto.