Więcek-Poborczyk Izabela

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej

E-mail: iwiecek@aps.edu.pl

link do Bazy Wiedzy APS

Praktykę logopedyczną wiąże z badaniami naukowymi i dydaktyką akademicką. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu: różnicowania normatywnego i nienormatywnego rozwoju komunikacji dzieci (także wielojęzycznych); profilaktyki logopedycznej oraz diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy o różnej etiologii; płaszczyzny wymawianiowej języka zarówno w normie, jak i patologii. Efektem tych zainteresowań są publikacje dotyczące między innymi: różnicowania komunikacji dzieci z ASD oraz dzieci rozwijających się prawidłowo; profilaktyki logopedycznej (nie tylko na łamach wydawnictw naukowych ale także popularyzatorskich o wysokim nakładzie wydawniczym); diagnozy i terapii logopedycznej (m.in. współautorstwo Gestów Obrazujących Ruchy Artykulatorów – ©GORA; ©Wizualnego Kodowania Części Mowy). Pokłosiem badań naukowych nad stanem współczesnej wymowy Polaków jest autorska monografia „Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy”. Ważnym efektem prac, również łączących naukę z praktyką logopedyczną jest monografia prezentująca inwentarz znaków fonetycznych do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego. Aktualne prace badawcze dotyczą: zaburzonego przebiegu fazy ustnej połykania u dzieci; pracy mięśni powierzchniowych twarzy podczas realizacji fonemów języka polskiego z opracowaniem masaży i ćwiczeń czynnych; stanu artykulacji studentów.