Współpraca

Współpraca instytutu Pedagogiki z Instytucjami publicznymi; Instytucjami naukowymi; Organizacjami pozarządowymi; Czasopismami i wydawnictwami