mgr Sandra Brzeska-Zagroba

Promotor - dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS

Promotor pomocniczy - dr Agnieszka Kolek

Tytuł: Media a pedagogiczna terapia dzieci i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych

Recenzenci:

  • dr hab. Hanna Żuraw, prof. UPH
  • dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
  • dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku angielskim, recenzje oraz zawiadomienie o publicznej obronie znajdują się na stronie BIP link do strony