mgr Mateusz Bieńkowski

Promotor -dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS

Temat: Koncepcja cyklu pokoleń Howe’a i Straussa. Źródła – treść – konsekwencje

Streszczenie rozprawy w języku angielskim link do pliku

Recenzenci:

  • ...
  • ...

Recenzja nr 1 link do pliku

Recenzja nr 2 link do pliku

Zawiadomienie o publicznej obronie link do pliku