mgr Maja Zielińska

Promotor - dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS

Promotor pomocniczy - dr Iwona Konieczna

Temat: Sprawność grafomotoryczna a dojrzałość neuromotoryczna uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW
  • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. UPH
  • dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku angielskim, recenzje oraz  zawiadomienie o publicznej obronie znajdują się na stronie BIP link do strony