mgr Krzysztof Grala

Promotor - dr hab. Łukasz Baka, prof. APS

Tytuł: Rola zasobów organizacyjnych i zasobów osobistych w budowaniu zaangażowania w pracy

Recenzenci:

  • dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak, prof. UAM
  • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
  • dr hab. Romuald Derbis, prof.UO

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku angielskim, recenzje oraz zawiadomienie o publicznej obronie znajdują się na stronie BIP link do strony