mgr Karolina Domańska

Promotor - dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW

Promotor pomocniczy - dr hab. Jacek Gralewski, prof. APS

Tytuł: Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z dysfunkcja wzroku posługujących się alfabetem Braille’a

Streszczenie rozprawy w języku angielskim link do pliku

Recenzenci:

  • dr hab. Zofia Palak, prof. UMCS
  • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Recenzja nr 1 link do pliku

Recenzja nr 2 link do pliku

UWAGA: zmiana terminu obrony.

Zawiadomienie o publicznej obronie link do pliku