mgr Danuta Książek

Promotor - dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS

Promotor pomocniczy - dr Krzysztof Symela

Tytuł: Edukacyjne potrzeby osób starszych a możliwości ich spełnienia przez uniwersytety trzeciego wieku

Streszczenie rozprawy w języku angielskim link do pliku

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Adam Zych
  • prof. dr hab. Tadeusz Aleksander

Recenzja nr 1 link do pliku

Recenzja nr 2 link do pliku

Zawiadomienie o publicznej obronie link do pliku