mgr Dagmara Kostrzewska

Promotor - dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

Promotor pomocniczy - dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS

Temat: Sytuacja małoletnich matek w perspektywie praw dziecka

Recenzenci:

  • dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW;
  • dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. UW;
  • dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku angielskim, recenzje oraz  zawiadomienie o publicznej obronie znajdują się na stronie BIP link do strony