mgr Aleksandra Drążkiewicz

Promotor - prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Promotor pomocniczy - dr Agnieszka Pawlak

Tytuł: Skazani na sukces.  Losy  osób wyróżnionych nagrodą „Orzeł Targówka” w latach 2010-2017

Streszczenie rozprawy w języku angielskim link do pliku

Recenzenci:

  • dr hab. Sławomir Trusz, prof. AWSB
  • dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ

Recenzja nr 1 link do pliku

Recenzja nr 2 link do pliku

Zawiadomienie o publicznej obronie link do pliku