Rezerwacja ZOOM

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2022 10:30

Powszechnie dostępnym na uczelni narzędziem komunikacji zadanej i pracy grupowej jest aplikacja Teams Microsoft Office365. W sytuacjach w których aplikacja Teams może nie spełniać wszystkich oczekiwań udostępniona zostaje do korzystania licencja ZOOM w opcji PRO. Opiekę nad użytkowaniem aplikacji oraz rezerwacją terminów sprawować będzie Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych APS - mgr Katarzyna Błachnio kblachnio@aps.edu.pl

W kalendarzu można sprawdzić dostępność terminu prowadzenia zajęć z użyciem aplikacji ZOOM (tylko jedne zajęcia jednocześnie). Pierwszeństwo w rezerwacji terminu będą miały osoby, które organizują wykłady adresowane do większej ilości osób (maksymalnie 100),  z udziałem uczestników spoza akademii. Zatem wykłady których nie można zrealizować przy użyciu aplikacji Teams. Pierwszeństwo będą miały również osoby realizujące zajęcia w Szkole Doktorskiej APS.

Każdy z Państwa, jako organizator, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem dokonuje rezerwacji terminu wysyłając e-mail ze zgłoszeniem na adres: kblachnio@aps.edu.pl W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji oraz link do spotkania i dane dostępowe (bez HOSTa) lub informację o sposobie logowania do aplikacji ZOOM (z HOSTem). Konfiguracja wykładu/spotkania w aplikacji ZOOM oraz poinformowanie uczestników pozostaje po stronie organizatora. Aktualnie w dyspozycji APS jest jedno konto na ZOOM, dlatego ważna jest koordynacja działań. W ramach zakupionej licencji nie jest możliwe zakładanie oddzielnych kont dla poszczególnych pracowników.

Udostępniona licencja umożliwia uczestniczenie w wykładzie maksymalnie 100 osób. W sytuacji kiedy przypuszczają Państwo, że ilość osób może być większa, można wykorzystać jako wsparcie system zapisów na zajęcia: https://zapisy.aps.edu.pl/. Po zamknięciu zapisów otrzymają Państwo e-mail informujący o ilości zapisanych osób wraz z wykazem ich adresów e-mailowych.

Szybka ścieżka - procedura
1. organizator sprawdza w kalendarzu dostępność terminu
2. organizator wysyła zgłoszenie na adres: szkoladoktorska@aps.edu.pl
3. organizator otrzymuje potwierdzenie terminu, wydarzenie jest wpisywane w kalendarz na stronie internetowej
4. organizator poprzez  Teams lub w inny sposób, informuje uczestników spotkania i przekazuje im dane dostępowe
5. organizator prowadzi spotkanie i ponosi odpowiedzialność za jego organizację
6. w przypadku rejestracji wideo, po stornie organizatora pozostaje poinformowanie o tym fakcie uczestników (jeżeli ich udział będzie nagrywany) i zarchiwizowanie nagrania

Jakoś i stabilność porodzonych transmisji zależy w dużej mierze od wykorzystywanych zasobów sprzętowych, jakości łączy internetowych oraz obciążenia aplikacji.
Dział Informatyczno-Medialny APS nie prowadzi wsparcia aplikacji ZOOM.
Kwestie techniczne i wsparcie realizowane jest przez dostawcę aplikacji: e-mail: serwis@greeneris.com, tel. +48 22 439 03 30.
Pytania i uwagi dotyczące zasad użytkowania aplikacji ZOOM w APS prosimy kierować na adres: szkoladoktorska@aps.edu.pl
Szkolenia dotyczące użytkowania aplikacji ZOOM można znaleźć m.in. na stornie internetowej producenta:
https://support.zoom.us/hc/en-us?flash_digest=188cb8b396c293d9479e4777aafe7a48b4731014
lub poprzez dostawcę usługi rezerwując wideo spotkanie szkoleniowo-informacyjne:
https://zoom-video.pl/kontakt/

 

Prowadzący Początek Koniec
wykład otwarty SzDrAPS prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 18-06-2020 18-06-2020 więcej informacji
wykład otwarty SzDrAPS dr Natalia Banasik-Jemielniak 28-05-2020 28-05-2020 więcej informacji
wykład otwarty SzDrAPS dr hab. Dominik Antonowicz 21-05-2020 21-05-2020 więcej informacji
spotkanie zespołu Biblioteki APS (1) 05-05-2020 05-05-2020 więcej informacji
spotkanie zespołu Biblioteki APS 30-04-2020 30-04-2020 więcej informacji
wykład otwarty SzDrAPS, Perter K. Jonason PhD. 28-04-2020 28-04-2020 więcej informacji
testy aplikacji ZOOM 14-04-2020 14-04-2020 więcej informacji