Sukces projektu "Brzdąc w sieci 2.0"

Aktualizacja: 18-04-2023

Projekt "Brzdąc w sieci 2.0 - używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4-6 lat a wybrane funkcje poznawcze" otrzymał wyróżnienie w kategorii Organizacja - Ochrona Zdrowia.

Wyróżnienie zostało przyznane w ramach 2. edycji konkursu Perspektywy Medycyny organizowanego przez Kongres "Zdrowie Polaków".

Serdecznie gratulujemy kierownikowi projektu dr Magdalenie Rowickiej oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w działania związane z tym przedsięwzięciem. 

Wyróżnienie za projekt "Brzdąc w sieci 2.0"

Rodzice i opiekunowie widzą, że dwuletnie, trzyletnie dzieci, które dostały telefon albo tablet, zaczynają przejawiać niepokojące zachowania. Jeżeli zabieramy to urządzenie, pojawiają się gniew, krzyk, uderzanie rękoma, a także brak zainteresowania innymi czynnościami. Gdy dajemy dziecku telefon, wszystko inne schodzi na dalszy plan. To bardzo ważne behawioralne wskazówki, pokazujące, że być może coś jest nie tak - mówi dr Magdalena Rowicka w audycji "Trójka do Trzeciej" prowadzonej przez Piotra Firana.

Cel projektu:

Weryfikacja związku pomiędzy korzystaniem z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4-6 lat a wybranymi wskaźnikami ich funkcjonowania poznawczego (umiejętnością hamowania i niewerbalna pamięcią). Umiejętność hamowania niepożądanych reakcji stanowi kluczową umiejętność związaną z samokontrolą i jest często wskazywana jako deficytowa u dzieci korzystających z urządzeń mobilnych w młodym wieku. Badania naukowe w tym obszarze nie są jednoznaczne. W oparciu o przegląd dotychczasowych badań przewidujemy, że pewne charakterystyki korzystania przez dziecko z urządzeń mobilnych mogą obniżać umiejętność hamowania i sprzyjać impulsywnemu zachowaniu. Do takich charakterystyk mogą należeć: brak kontroli/nadzoru rodzica/opiekuna podczas korzystania przez dziecko z urządzenia/urządzeń mobilnych, pozwalanie na korzystanie jako kontrola emocji (np. w sytuacji kiedy dziecko płacze), pozwolenie na używanie w celu realizacji potrzeb takich jak jedzenie. Do badania zostaną zaproszone dzieci w wieku 4-6 lat i ich rodzice w dwóch grupach: (1) dzieci korzystających z urządzeń mobilnych (600 dzieci i 600 rodziców) i (2) dzieci niekorzystających z urządzeń mobilnych (150 dzieci i rodziców). Badanie będzie realizowane na próbie losowej. Badanie będzie się składało z dwóch części: wykonanie (dla dzieci) i przeprowadzenie ankiety (dla rodziców). W części ankietowej zostanie wykorzystany protokół z badania Brzdąc w sieci (po niewielkiej modyfikacji).

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 18-04-2023